O Karlu Sabinovi.

Thon, Jan
1. vyd. Aventinum, 1947. 43 s.
Edice: Mansarda ; Sv. 1