O kapitálu a jeho krisích.

Marx, Karl
V této výpravě vychází kniha po prvé, sama po druhé. Jan Pohořelý, 1946. 59-[II] s.
Edice: Přátelství ; Sv. 22