O Kantově kritice čistého rozumu : přednáška ve stoletou ročnici díla Kantova ve valné hromadě Filosofické jednoty dne 27. října 1881.

Durdík, Josef
2. vyd. Tiskem a nákladem J. Otty, 1896. 22 s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav ; ser. 2, č. 4