O kalendářnictví, základech jeho a původu nynější rozměry času : poučný spisek pro širší obecenstvo.

Dejmek, Jan
Nákladem Aloisa Hynka, . 114 s.