O Junkerech pražských.

Chytil, Karel
nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 93 s.
Edice: Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída 1 ; roč. 11, č. 2