O Juki San.

Zemek, Oldřich
Slezská Grafia, 1923. 235 s., 2 l