O jsoucnosti a bytnosti boží. II, O bytnosti boží.

Kadeřávek, Eugen Jan N
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1897. 213 s.