O jsoucnosti a bytnosti boží. I, O jsoucnosti boží.

Kadeřávek, Eugen Jan N
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1896. 108 s.