O Josefinském popise obecných škol v království Českém : Předl. 24. února 1902.

Šafránek, Jan
Král. čes. společ. nauk, 1902. 17 s.
Edice: Věstník Král. čes. spol. nauk. Tř. filosof.-histor.-jazykozp ; 1902, III