O jazyku neboli řeči a slohu básní Rukopisných doplňkem ke spisku Jak oslavíme stoletou památku objevu RKZ?.

Ošťádal, Josef
J. Oščádal, 1911. 103 s.