O jazyku a štýle slovenskej prózy.

Pauliny, Eugen
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1983. 282 s.
Edice: Studia litteraria. Veľký rad ; zv. 19