O Janu Amosu Komenském : K 250. ročnici úmrtí učitele národů.

Soukup, František Alois
K. Dvořáček, 1920. 28 s.