O Janáčkovi : (soubor satí a článků).

Helfert, Vladimír; Štědroň, Bohumír
Hudební matice Umělecké besedy, 1949. 97 + (3) s. + 5 il. příl