O Hviezdoslavovej tvorbe.

Kostolný, Andrej
Universum, 1939. 245 s.