O hospodářskou národní državu : úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích = For economic national possessions : reflections and studies in modern Czech and German nationalism in the Czech lands.

ed. Hájek, Jan; ed. Jančík, Drahomír; ed. Kubů, Eduard
Vyd. 1. Karolinum, 2009. 263 s.
Edice: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1/2005