O hlízách jaterních a slezinných u skotu se zvl. zřetelem k hlízám původu traumatického.

Klobouk, Antonín
nákl. vlast, 1923. 47 s.