O historickém materialismu.

Komunistické nakladatelství a knihkupectví, 1926. 35, [1] s., 2 listy
Edice: Populární přednášky komunistické ; 3