O historickém a stavebním rázu Prahy.

Chytil, Karel
[nákladem vlastním], 1916. 71 s.
Edice: Přednášky a články. Řada první