O Havlíčkově dceři.

Merhout, Cyril
2. opr. vyd. J.R. Vilímek, 1921. 48 s., 1 obr