O Haríkovi a Billovi, dvoch kamarátoch.

Moric, Rudo
1. vyd. Mladé letá, 1973. 83 s.