O geologických poměrech širšího okolí Pardubic.

Jahn, Jaroslav Jiljí
Spolek techniků z východních Čech, 1913. 12 s.