O filmu dokumentárním.

Kameník, Karel
Ústřední dům lidové tvořivosti, 1956. 37 s.