O filmovém námětu, scénáři a režii.

Mirad, Oldřich
Ústř. dům lidové tvořivosti, 1956. 62 s.