O Evropské unii.

ed. Rossiter, Tony; ed. Pajas, Petr
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. 179 s.