O evoluci : sborník příspěvků na téma vznik života.

Yahya, Hârun; Běhal, Vladislav; Giertych, Maciej
Vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 2010. 119 s.