O estetické výchově nejmenších.

Čapková, Dagmar; ed. Mišurcová, Věra
2. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 138, [3] s.
Edice: Na pomoc učitelům a vychovatelům