O estetické výchově nejmenších.

Čapková, Dagmar; Mišurcová, Věra; ed. Mišurcová, Věra
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 140 s., [8] s. obr. příloh
Edice: Metodické příručky