O estetické výchově : Hrst úvah z konference kladenských soudruhů.

Cigánek, Jan
1. vyd. Kraj. osvětové středisko Středočes. KNV, 1965. 85 s.