O duchovním zpěvu : předmluva k amsterodámskému kancionálu 1659.

Komenský, Jan Amos
Vyd. 1. Kalich, 1944. 31 s.