O doplnění našeho národního programu.

Šťastný, Alfons Ferdinand
2. vyd. nákl. vl, 1872. 48 s.