O dokonalosti Zákonnij, Knihy Cžtwery: W kterýchžto se gedná, yacýby byli prostředkowé, a yaká powinnost, kterau lidé Ržeholnij k wyhledáwánj té Dokonalosti gsau zawázanij: w spůsob přátelského mezy Krystem Pánem a člowěkem Ržeholnijm rozmlauwánij.

Pinelli, Luca
u Kasspara Kargezya blijž Klásstera Swaté Anny, 1607.