O dobrodiní Ježíše Krista prokázaném křesťanům.

2. vyd. Spolek Komenského, 1883. 105 s.