O diapositivu : praktický návod k hotovení diapositivů.

Novák, Vladimír
2., rozš. vyd. Barvič & Novotný, . 101, 2 s.
Edice: Knihovna přírody ; sv. 1