O dialektickom protirečení.

1. vyd. Pravda, 1983. 265 s.
Edice: Marxizmus-leninizmus