O dětské hudbě, hudbě pro děti, divadelní a loutkové zvláště : metodický materiál k 9. ročníku festivalu amatérských loutkářských souborů Čechova Olomouc 1989.

Kolafa, Jiří
Krajské kulturní středisko, 1989. 16 s.
Edice: Čechova Olomouc ; 9