O dětech jednou jinak aneb sedmý světadíl.

Vašák, Čestmír
2., dopln. vyd. SPN, 1961. 177, [5] s.