O dějinách československé revoluce. Kn. l, Krví a železem dobyto československé samostatnosti.

Kalina, Antonín Svatopluk
3. opravené a doplněné vyd. Antonín Svatopluk Kalina, 1939. 333 s.