O. Cyril Šíma O.P : o životě a díle.

Uhlíř, Petr
Římskokatolická farnost Křižanov, 2011. 62 s.