O čtyřrozměrném vidění : studie z fysiopathologie smyslu prostorového, se zvláštním zřetelem k experimentální otravě mezkalinem.

Nevole, Svetozar
Lékařské knihkupectví a nakladatelství, 1947. 64 s.