O církevním roce.

Kupka, Josef
Cyrillo-Methodějská tiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1907. 612, 5 s.