O čínské filosofii, literatuře a umění : sborník statí a esejů věnovaných památce PhDr. et JUDr. Timotea Pokory, CSc. (1928-1985).

ed. Obuchová, Ľubica; ed. Heřmanová, Zdenka; ed. Liščák, Vladimír
Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, . 150 s., [12] l. obr. příl