O činnosti Národopisného musea Plzeňska v roce 1920.

Lábek, 1921. 15 s.