O chýrnom kačiatku Kvakovi.

Blajton, E
1. vyd. Matica slovenská, 1948. 41, 2 s.
Edice: Knižnica Slniečka ; sv. 13