O charakter Bezručova díla.

Králík, Oldřich
Univ. fond, 1947. 116 s.