O českých slanzích.

Hubáček, Jaroslav
Vyd. 2., dopl. a přeprac. Profil, 1981. 214 s.