O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900.

Vyd. 1. Academia, 2012. 217 s.
Edice: Prameny k dějinám českého literárního dějepisectví ; sv. 2