O československém vězeňství : (sborník Charty 77).

Gruntorád, Jiří; Uhl, Petr
1. vyd. Orbis, 1990. 197 s., příl