O československém vězeňství : (sborník Charty 77).

Uhl, Petr; Gruntorád, Jiří; ed. Uhl, Petr; ed. Gruntorád, Jiří
1. vyd. Orbis, . 197 s., příl