O československé zahraniční politice.

Gottwald, Klement; ed. Paťava, Miroslav; ed. Nečásek, František
3., dopl. vyd., ve Svobodě 1. Svoboda, 1950. 176 s.