O československé zahraniční politice.

Gottwald, Klement
Druhé doplněné vydání. Světové rozhledy, 1948. 69-[II] s.
Edice: Knihovna aktualit Světových rozhledů ; Sv. 5