O československé politice za léta 1926-1928 : Pád všenárodní koalice, krátké trvání II. úřednické vlády a dvouletí vlády česko-německé, t. zv. občanské.

Matoušek, Josef
Pražská akc. tiskárna, 1928. 269, [III] s.